Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Korištenje videa u izradi pojmovnika unutar konstruktivističke nastave i interdisciplinarnog zadatka

2. verzija
View File
docx
8.9MB
Prezentacija
View File
pptx
9.8MB

Nastavni sadržaji prilagođavaju se novim okolnostima, pa se na mjestu predavanja i prezentacija pojavljuju novi alati, aplikacije i mediji. U radu koji slijedi govori se o nastavnim materijalima koje su oblikovali učenici unutar konstruktivistički koncipirane, projektne i kombinirane nastave u programu Međunarodnih matura (International Baccalaureate). Također osim nastave i nastavnih sadržaja mijenja se i shvaćanje medija. Kod svih navedenih radova učenici su koristili mogućnosti editiranja, no njihova rješenja evociraju digitalna rješenja poput standarda prezentacije. Indikativno je da je zadani zadatak ukazao na promjene u shvaćanju nastave obzirom na konstruktivistički pristup, promjene u shvaćanju medija i nastavnog sadržaja obzirom na komentare dodane vizualnim, auditivnim ili grafičkim putem. Ciljana skupina je pokazala veliki interes za učeničke uratke.

Autor(i):

Kristina Rismondo    
XV Gimnazija
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC