Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Digitalne kompetencije učitelja – iskustva i izazovi Osnovne škole Vežica, Rijeka

2. verzija
View File
pdf
323KB

Prezentacija korištena na konferenciji CUC 2016 dostupna je na adresi https://prezi.com/xxnqohpfsrdm/digitalne-kompetencije-ucitelja-iskustva-i-izazovi-os-vezica-rijeka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.

Posljednjih godina svjedoci smo sve veće uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija u našim školama od kojih su neke bolje, a neke slabije opremljene. Bez obzira na opremljenost tehnikom, ključ uspjeha su učitelji koji prvo sami moraju svladati osnove IKT-a, a tek onda tome poučiti učenike i od njih stvoriti odgovorne korisnike. Kao škola neprestano radimo na usavršavanju učitelja i podizanju kvalitete njihovih digitalnih kompetencija da bi ih što bolje pripremili za rad i implementaciju IKT-a u nastavi. Koliko smo, kao škola, u tome uspjeli pokazalo je istraživanje provedeno u dvije riječke škole od kojih je jedna (uz postojeću IKT opremu) implementirala tablete u nastavu.

Autor(i):

Bosiljka Jelača    
OŠ Vežica
Hrvatska

Bosiljka Jelača, stekla zvanje profesora informatike i pedagogije 2007. na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U nastavi zaposlena od 2007. kao učiteljica informatike od 1.-8. razreda u osnovnoj školi a od 2014. vodim predmet Eksperimentalnog izbornog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja za 8.r. Zaposlena sam u OŠ Vežica, Rijeka, OŠ Jelenje-Dražice, Dražice i OŠ Ivan Goran Kovačić, Delnice. Osim nastave, niz godina u školi obnašam funkciju administratora imenika i e-Dnevnika, koordinator sam i član za upisnog povjerenstva NISpuSŠ. Redovito usavršavanje i edukacija sastavni je dio profesionalnog rada a često sudjelujem kao predavač na mnogim konferencijama poput HUPE Teacher Development Conference, Riječki interdisciplinarni kongres Filozofskog fakulteta u Rijeci, Carnet korisnička konferencija i dr.

Davor Kolarić    
OŠ Vežica
Hrvatska

Diplomirao sam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine radim kao profesor geografije u OŠ Vežica, Rijeka. U svom poslu trudim se poučavanju pristupiti na način da ono bude što učinkovitije i lakše kako učenicima tako i kolegama. Kao član projektnog tima odgovoran sam za uvođenje IKT-a u nastavni proces te njegovo prezentiranje javnosti, roditeljima, studentima te kolegama nastavnicima.
Vjerujem da su moja iskustva u korištenju IKT-a u nastavi, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama i projektima, pridonijela mom razvoju u uspješnog učitelja.
Svoja iskustva te iskustva mojig kolega iz tima i škole prezentirao sam na najvažnijim međunarodnim skupovima u Hrvatskoj kao i u inozemstvu:
Int. Convention in Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics 2013 i 2014, HUPE 2013 i 2014, CARNET Users Conference 2012, 2013 i 2014, BETT 2015 te 13th ICIE conference: Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology; Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices.

Violeta Nikolić    
OŠ Vežica
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC