Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Siguran put do škole uz pomoć slobodne karte svijeta

2. verzija
View File
docx
563KB
Prezentacija
View File
pptx
1.8MB

Besplatne komercijalne geografske karte na Internetu ne pokrivaju sve dijelove svijeta jednako detaljno, ne omogućuju jednostavno ažuriranje i ograničene su po tome kako se smiju koristiti, zbog čega smo učenicima predstavili OpenStreetMap (http://osm.org), otvorenu kartu svijeta, odnosno „Wikipediju“ kartografije koju svatko može jednostavno dopuniti i ažurirati. Učenike smo upoznali prednostima ovog projekta, pravima korištenja i načinima ispravnog prikupljanja podataka za unos u kartu. Kod prikupljanja podataka učenici su koristili svoje mobilne uređaje s GPS prijemnikom i odgovarajuće besplatne aplikacije, dok je za unos podataka bilo dovoljno osobno računalo s pristupom internetu. Učenici su snimili GPS tragove svoje ulice, kućne brojeve i točke od interesa, te su prikupljene podatke unijeli u OpenStreetMap.

Projekt nije ograničen na ucrtavanje ulica i kuća učenika koji su trenutno uključeni u projekt, već će se kontinuirano provoditi kako bi podaci za naš grad u svakome trenutku bili ažurni i potpuni jer predstavljaju osnovni preduvjet za ostvarivanje planiranog povezanog programa obrazovanja za sigurno sudjelovanje u prometu u sklopu UN-ova Desetljeća sigurnosti cestovnog prometa.

Ovakvim projektima nastavu informatike u osnovnim školama učinit ćemo atraktivnijom, a sami učenici ponijet će više korisnih znanja i vještina koje će moći primijeniti tijekom nastavka školovanja i kasnije u životu.

Autor(i):

Davor Šokac    
OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Hrvatska

Davor Šokac rođen je 1961. godine u Osijeku, osnovnu je školu završio u Belišću, a srednju školu u Valpovu i Osijeku. Studirao je na Pedagoškom Fakultetu u Osijeku, a nakon završenog studija zaposlio se u osnovnoj školi u Valpovu, gdje i danas radi. Od 1994. godine sa svojim učenicima redovito sudjeluje na županijskim natjecanjima iz informatike, a nerijetko i na natjecanjima državne razine (najveći uspjeh učenika je prvo mjesto na državnom natjecanju 1998. godine u Čakovcu). Od 2002. Godine redovito sudjeluje na međunarodnim skupovima MIPRO kao izlagač u okviru grupe Računalo u obrazovanju, a od 2002. do 2012. godine sudjelovao je kao izlagač i predavač na državnim savjetovanjima Računalo u školi. Voditelj je županijskog stručnog vijeća za informatiku za Osječko-baranjsku županiju, od 2010. godine sudjeluje u projektu ICT Edu u sklopu kojega je održao preko 90 radionica u školama Slavonije i Baranje, a 2012. godine promoviran je u zvanje učitelj-savjetnik. Suautor je školskih udžbenika Klikni mišem za osmi razred osnovne škole (Školska knjiga), Udžbenik za srednje ekonomske škole I i Udžbenik za srednje ekonomske škole III (Školska knjiga), Informatika - udžbenik za sve razrede gimnazije (Profil) i autor priručnika za rad s programskim alatom Microsoft Expression Web (Profil).

Ivan Biuklija    
OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Hrvatska

Ivan Biuklija rođen je 1979. godine, završio je srednju elektrotehničku školu, te studij engleskog jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Zaposlen je kao učitelj engleskog jezika u OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu s više od 12 godina radnog iskustva. Uz rad u nastavi, razvija i održava školsku internetsku stranicu i pruža informatičku podršku nastavnicima i osoblju. Prevoditelj je i stalni sudski tumač. U slobodno se vrijeme bavi računalima, tehnologijom, elektronikom, programiranjem i razvojem web-aplikacija, a sudjelovao je u nekoliko projekata zimske škole informatike, te e-Twinning projektima. Posebno ga zanimaju slobodni softver i projekti otvorenog koda, koje promiče i primjenjuje u svakodnevnom radu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC