Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Augmentativna stvarnost - "oživimo nastavu"

2. verzija
View File
pdf
457KB
Prezentacija
View File
pptx
453KB

Predavači će polaznike informirati o organiziranju nastave na tabletima, prednostima takve nastave i problemima s kojima se nastavnici i učenici susreću.
Pojasnit će se pojam augmentativne stvarnosti te razlika između virtualne i augmentativne stvarnosti.
Radom u nizu aplikacija polaznici će naučiti kako pripremiti materijale za augmentativnu stvarnost, te način kako materijale i aplikacije iskoristiti u radu s učenicima na nastavi.

Autor(i):

Željka Šikić    
OŠ dr. Jure Turića
Hrvatska

Rođena sam 5.9.1976. u Gospiću. Diplomirala sam na FF Rijeka, Odsjek u Gospiću, smjer Razredna nastava. Od 2004. godine predajem izbornu nastavu informatika u OŠ dr. Jure Turića. Volim svoj posao i rado koristim nove tehnologije u nastavi. Sudjelujem u edukacijama kao edukator ili polaznik.

Paula Perković    
OŠ dr. Jure Turića
Hrvatska

Rođena sam 31.05.1980. u Rijeci. Završila sam Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Gospiću. Od 2003. predajem engleski jezika u OŠ dr. Jure Turića. Prije dvije godine promovirana sam u učitelja mentora. Oduševljena sam tehnologijom i njenom primjenom u nastavi. Rado sudjelujelujem u edukacijama vezanim za tu tematiku bilo kao edukator ili polaznik.

Ivica Radošević    
OŠ dr. Jure Turića
Hrvatska

Rođen sam 16.1.1980. u Gospiću. Diplomirao sam na Sveučilištu u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Gospiću. Od 2009. ravnatelj sam OŠ dr. Jure Turića. Redovito se educiram i sudjelujem u različitim edukacijskim seminarima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC