Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Dva za motivaciju i bolje usvajanje znanja

2. verzija
View File
pdf
65KB
Prezentacija
View File
pptx
6.4MB

Korištenjem dva web 2.0 alata (Lino it i Bookwidget) u nastavi prirode i društva uvela sam učenike trećih razreda u interaktivno učenje uz pomoć IKT-a.
Učenici su rado sudjelovali u kreiranju nastavnih digitalnih sadržaja kao i u rješavanju provjera znanja koristeći IKT.

Autor(i):

Josipa Blagus    
OŠ Bukovac
Hrvatska

Učitelj mentor u OŠ Bukovac.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC