Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Autorska prava

2. verzija
View File
pdf
284KB
Prezentacija
View File
pdf
293KB

Na radionici će polaznici naučiti što su to autorska prava, posebice u digitalnome svijetu, što znače, zašto su važna, koja je razlika između otvorenog i komercijalnog sadržaja, koje su prednosti/mane i uloge jednog i drugog.
Polaznici će rješavati zadatke u kojima će procjenjivati autorska prava sadržaja dostupnih na mreži, analizirati situacije u kojima se krše autorska prava, a samim time rušiti „mitove“ o autorskim pravima koji su rašireni među korisnicima interneta..
Polaznici će upoznati vrste komercijalnih, a posebice vrste besplatnih licenci iz kategorije Creative commons (CC), besplatne izvore sadržaja na Internetu i načine pretraživanja besplatnih sadržaja.
Za vrijeme radionice polaznici će koristiti web 2.0 alate za suradnju i komunikaciju te će koristiti One Drive, mrežni oblak u okviru usluge Office 365. Iz tog razloga svi polaznici trebaju znati korisničke podatke CARNetovog AAI@EDU korisničkog identiteta.

Autor(i):

Sonja Lušić Radošević    
IX. gimnazija Zagreb
Hrvatska

Sonja Lušić Radošević je profesorica matematike i informatike u IX. gimnaziji i u Centru za poduku Trinom. Svoja prva online iskustva stekla je kao ECDL mentor već 2006.
Danas vodi Učionicu budućnosti u IX. gimnaziji te se bavi upotrebom novih tehnologija i metodologija u nastavi. Stručna je asistentica projektnog tima europskog projekta Fakultativna nastave iz BAIke u kojem vodi radnu skupinu za izradu kurikuluma za fakultativnu nastavu iz Informatike.
Specijalizirala se za sustave za upravljanje nastavom, a za Samsungovo rješenje održala je i brojne edukacije diljem Republike Hrvatske.
U okviru projekta e-Škole, kao vanjska suradnica CARNeta, vodila je radnu skupinu za izradu dokumenta Prijedlog kriterija za evaluaciju i preporuke za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja. Kao vanjska suradnica KING ICT-a, osmislila je i vodila radionice u prvom dijelu pilot projekta e-Škola Korištenje opreme za održavanje nastave i sustava za upravljanje nastavom te Osnove korištenja tablet i hibridnih računala. Trenutno kao Profilova vanjska suradnica koordinira radnu skupinu iz matematike za izradu scenarija učenja u projektu e-Škole.
Vanjska je suradnica Udruge inovatora Hrvatske za koju organizira i moderira webinare.
Jedna je od osnivačica Udruge Samo jedan klik koja je pokrenula razne projekte kao što su Webinari za državnu maturu, TeachMeet susreti, a najveći je portal za pripremu državne mature Moja matura, čija je i glavna urednica.
Kreatorica je nekoliko web stranica i većeg broja edukacijskih materijala otvorenog sadržaja. Cjeloživotna je učenica s Twitter adresom @sonjalr.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC