Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Fakultativna nastava iz BAIke

2. verzija
View File
pdf
581KB
Prezentacija
View File
pdf
944KB

Projekt sufinancira EU sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je IX. gimnazija uz partnerstvo XI. gimnazije iz Zagreba. Cilj projekta je unaprijediti kurikulume s ishodima učenja za tri fakultativna programa, biologija, astronomije i informatike.

U prvoj fazi projekta se jačaju nastavničke kompetencije. Svi nastavnici projekta prošli su edukaciju iz područja metodike o stjecanju kompetencija učenika, iz područja izrade kurikuluma, iz području metoda definiranja ishoda učenja i poboljšanje digitalnih znanja i vještina nastavnika.

Nakon toga smo se razdvojili prema predmetima. Radna skupina za informatiku je svoje aktivnosti podijelila u četiri etape.

Nabavljena je nova računalna oprema za provođenje nastave, moderniziran je kurikuluma postojećeg predmeta informatika kroz uvođenje novog sadržaja Mobilne aplikacije te su napisani ishodi učenja za predmet fakultativne nastave informatike, izrađeni su pomoćni nastavni materijali i ispiti za provjeru usvojenosti ishoda učenja, a u školi je provedeno upoznavanje učenika s novim fakultativnim programom informatika.

Kako se fakultativna nastava održava jedan sat tjedno tijekom nastavne godine, kurikulumom smo razradili 35 sati nastave. Analize pokazuju da mali broj učenika općih gimnazija pohađa fakultativnu nastavu iz informatike. U školama najčešće postoje manje skupine zainteresiranih učenika koji se bave programiranjem i njihov interes je neupitan. Ovim početnim programom fakultativne nastave želimo postići veću zainteresiranost kod što većeg broja učenika, podići njihovu motiviranost, digitalne vještine i razinu digitalne zrelosti.

Kurikulum je podijeljen na četiri dijela. U prvom dijelu učenici izrađuju dnevnik rada (portfolio) u CMS-u, u drugom izrađuju multimedijalne sadržaje, u trećem mobilne aplikacije, a u četvrtom izrađuju svoju web stranicu koristeći HTML, CSS i klijentsko web programiranje koristeći JavaScript.
Za učenike koji žele znati više predviđeni su i dodatni sadržaji kao što je samostalno postavljanje web sjedišta u WordPressu.

Autor(i):

Sonja Lušić Radošević    
IX. gimnazija Zagreb
Hrvatska

Sonja Lušić Radošević je profesorica matematike i informatike u IX. gimnaziji i u Centru za poduku Trinom. Svoja prva online iskustva stekla je kao ECDL mentor već 2006.
Danas vodi Učionicu budućnosti u IX. gimnaziji te se bavi upotrebom novih tehnologija i metodologija u nastavi. Stručna je asistentica projektnog tima europskog projekta Fakultativna nastave iz BAIke u kojem vodi radnu skupinu za izradu kurikuluma za fakultativnu nastavu iz Informatike.
Specijalizirala se za sustave za upravljanje nastavom, a za Samsungovo rješenje održala je i brojne edukacije diljem Republike Hrvatske.
U okviru projekta e-Škole, kao vanjska suradnica CARNeta, vodila je radnu skupinu za izradu dokumenta Prijedlog kriterija za evaluaciju i preporuke za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja. Kao vanjska suradnica KING ICT-a, osmislila je i vodila radionice u prvom dijelu pilot projekta e-Škola Korištenje opreme za održavanje nastave i sustava za upravljanje nastavom te Osnove korištenja tablet i hibridnih računala. Trenutno kao Profilova vanjska suradnica koordinira radnu skupinu iz matematike za izradu scenarija učenja u projektu e-Škole.
Vanjska je suradnica Udruge inovatora Hrvatske za koju organizira i moderira webinare.
Jedna je od osnivačica Udruge Samo jedan klik koja je pokrenula razne projekte kao što su Webinari za državnu maturu, TeachMeet susreti, a najveći je portal za pripremu državne mature Moja matura, čija je i glavna urednica.
Kreatorica je nekoliko web stranica i većeg broja edukacijskih materijala otvorenog sadržaja. Cjeloživotna je učenica s Twitter adresom @sonjalr.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC