Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Integrirana nastava i projektni rad u digitalnom okruženju (eTwinning projekti ,,Dani otvorenog uma'' i ,,Dan obitelji'')

2. verzija
View File
pdf
404KB
Prezentacija
View File
pptx
1.8MB

Rad u razrednoj nastavi odvija se preplitanjem sadržaja više nastavnih predmeta što je specifičnost razredne u odnosu na predmetnu nastavu i omogućava integrirani pristup nastavi. Želimo prikazati mogućnosti suradnje u digitalnom okruženju, izvođenja nastave i postizanja ishoda učenja iz više nastavnih predmeta radom na projektima, integriranom nastavom i povezivanjem sadržaja, uz pomoć IKT-a i web alata. Kroz eTwinning projekte ,,Dani otvorenog uma'' i ,,Dan obitelji'' želimo ići u korak s promjenama i dokumentima koje donosi Kurikularna reforma te primijeniti tehnologiju na način koji najbolje opravdava svrhu, ciljeve i ishode nastavnih aktivnosti, vođeni riječima T. Batesa.
,,Dani otvorenog uma'' je projekt kojim želimo unaprijediti nastavni proces potičući znanstveni pristup poučavanju i uporabu IKT-a od najranije školske dobi. Odnosi se na istraživački pristup nastavi i iskustveno učenje izvođenjem pokusa integriranim pristupom kroz nastavne predmete i međupredmetnu povezanost.
,,Dan obitelji'' je projekt kojim želimo potaknuti partnerstvo i suradnju s obiteljima učenika u neposrednom i digitalnom okruženju senzibilizirajući roditelje na mogućnosti primjene IKT-a za učenje i suradnju. Odnosi se na uključivanje roditelja u rad škole kroz timski rad s učenicima i radionice iz nastavnih predmeta uz naglašenost igrifikacije za ostvarivanje nastavnih sadržaja.

Autor(i):

Branka Pastuović    
OŠ Brodarica
Hrvatska

Branka Pastuović, učiteljica razredne nastave, mentor, zaposlena u OŠ Brodarica, voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave u Šibensko-kninskoj županiji.
Završila ELA-u, smjer Course Design, vječiti istraživač suvremenih pristupa poučavanja, zaljubljenik u web alate i zagovornik primjene IKT-a u nastavnom procesu.

Đurđica Krtanjek    
OŠ Franje Serta Bednja
Hrvatska

Đurđica Krtanjek, učiteljica razredne nastave,mentor, zaposlena u OŠ Franje Serta Bednja, voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave u Varaždinskoj županiji.
Posebno motivirana za informacijsko komunikacijska tehnologija i njezinu primjenu u nastavi u svrhu unapređenja i osuvremenjivanja odgojno-obrazovnog procesa.
Završila sam nekoliko CarNet-ovih tečajeva: Tečaj za izradu e-tečaja u Moodle-u, E-tečaj za mentore, Tečaj za izradu e-tečaja u Moodle-u 2, Moodle MOOC online tečaj te Inspiring Science Education online tečajeve Osnove korištenja i Napredna primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi. Ti tečajevi rezultirali su osvojenim značkama Istaknutog polaznika, Dizajnera i ISE znalca.
Također, završil i ECDL tečaj (svih 7 modula) i stekla zvanje Specijalist za poslovnu informatiku.
Kreirala tri tečaja za učenike na Loomen- u :
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=2864
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=1274
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=4106
Unatrag nekoliko godina izrađuje razrednu web stranicu. Ovogodišnja je na https://prvasici.wordpress.com/.
Administrator sam e-Dnevnika za svoju školu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC