Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

C.S.I. Moncodogno

2. verzija
View File
pdf
338KB
Prezentacija
View File
pptx
17.8MB

Naša škola je dio projekta I.M.A.G.I.N.E financiranog od strane europskih fondova, u sklopu obrazovnog programa Erasmus +, ključne aktivnosti 2. Projekt se realizira kao strateško partnerstvo sedam europskih zemalja kroz tri godine (2014.-2017.g.), a uključuje razmjenu učenika, koji uz svoje učitelje-mentore gostuju u nekoliko europskih zemalja. Učenici i učitelji tijekom boravka u drugoj zemlji imaju priliku upoznati se s kulturnom baštinom te zemlje, primjenom moderne tehnologije. Dolaskom učenika iz mjesta Sagunto (Španjolska), u okviru sedmodnevnog programa projekta I.M.A.G.I.N.E u Rovinju, dobile smo zadatak osmisliti matematičku aktivnost, koja će se tematski i lokacijom vezati za arheološko nalazište Monkodonja. U cilju popularizacije i poticanja interesa za matematiku odlučile smo se za učenje kroz igru. Ideja vodilja bila nam je da učenici u opuštenoj atmosferi primjenjuju prethodno usvojene matematičke koncepte. Učenje kroz igru ili popularno „igrifikacija“ (gamefication) ostvarile smo radionicom C.S.I. Moncodogno u trajanju od 90 minuta. Cilj radionice je otkriti ubojicu kroz rješavanje sedam matematičkih zadataka zadanih na engleskom jeziku. Naime, policija od učenika traži suradnju u istraživanju zločina. Matematičkim znanjem i logičkim razmišljanjem učenici trebaju, na temelju dokaznih materijala (zadataka), eliminirati šest osumnjičenika te otkriti tko je ubojica s Monkodonje.

Autor(i):

Ina Pendić    
OŠ Jurja Dobrile, Rovinj
Hrvatska

Zovem se Ina Pendić. Rođena sam 2. listopada 1983.godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. 2002. godine završila sam Medicinsku školu u Rijeci, smjer farmaceutski tehničar. Nakon toga, 2009.godine, diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u rijeci, smjer matematika i informatika te stekla zvanje professor matematike i informatike. 2011. godine položila sam stručni ispit za učitelje matematike. Na poslovima učitelja matematike radila sam dvije i pol godine u OŠ Gornja Vežica, a od rujna 2011. godine do danas zaposlena sam u OŠ Jurja Dobrile, Rovinj. Redovito se stručno usavršavam kako osobno tako i online putem webinara, eTwinninga te European Schoolnet Academya. Održala sam nekoliko predavanja na Županijskim stručnim vijećima (8.a prijatelji matematike, Sir Cumference and Dragon of Pi, C.S.I. Moncodogno…) U suradnji s kolegicom Sanjom Bimbi izdala sam članak o radionici C.S.I. Moncodogno. U sklopu projekta Inspiring Science Education sudjelovala sam u natjecanju Napravi pravi potez te zajedno s kolegicom Suzanom Poljak osvojila drugu nagradu.Odgovorna sam i ambiciozna osoba. Posjedujem odlično znanje Microsoft Office paketa, a poznajem i rad u C++, Matlab, Wolfram Mathematica, Sketchpad, GeoGebra što mi uvelike pomaže u nastavi. Cilj mi je svakodnevno se usavršavati i poboljšati svoje predavačke vještine te učiniti nastavu matematike što zanimljivijom.

Sanja Bimbi    
OŠ Jurja Dobrile, Rovinj
Hrvatska

Zovem se Sanja Bimbi. Rođena sam 16.svibnja 1989.godine u Osijeku. Godine 2008. završila sam Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Nakon toga, 2013.godine, završila sam i Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku te tako stekla zvanje magistra edukacije matematike i informatike. 2015. godine položila sam stručni ispit za učitelje matematike. Od ožujka 2014.godine do danas zaposlena sam u OŠ Jurja Dobrile, Rovinj kao učitelj matematike. Redovito se stručno usavršavam kako osobno tako i online putem webinara i eTwinninga. U suradnji s kolegicom Inom Pendić izdala sam članak o radionici C.S.I.Moncodogno te održala predavanje na Županijskom stručnom skupu o istome. Odgovorna sam i ambiciozna osoba. Posjedujem odlično znanje Microsoft Office paketa, a poznajem i rad u C++, Matlab, Wolfram Mathematica, Sketchpad, GeoGebra što mi uvelike pomaže u nastavi. Cilj mi je svakodnevno se usavršavati i poboljšati svoje predavačke vještine te učiniti nastavu matematike što zanimljivijom.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC