Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Dramske tehnike i vježbe u službi učenja

2. verzija
View File
pdf
437KB

Polaznicima će se demonstrirati niz dramskih vježbi, tehnika i igara čija je svrha poticanje verbalnog izražavanja, komunikacije, prihvaćanja u grupi, memoriranje i ponavljanje gradiva, a u kojima će polaznici aktivno sudjelovati. Polaznici radionice će u završnom dijelu radionice imati razmjenu konkretnih ideja o primjeni i prilagodbi vježbi na određenu temu koju će izložiti ostalim sudionicima radionice.

Autor(i):

Daniela Marčetić    
OŠ Grabrik, Karlovac
Hrvatska

Radim kao profesor matematike u osnovnoj školi Grabrik u Karlovcu. Diplomirala sam na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na nastavničkom smjeru matematike. Kroz rad u školi i udrugama različitim aktivnostima doprinosim popularizaciji matematike i znanosti. U razdoblju od 2012. do danas autor sam i mentor više radionica na Ljetnoj tvornici znanosti, kao i na Danu znanosti, Znanstvenom pikniku, Krapinjonu i Znanstveno – kreativnim subotama u OŠ Grabrik.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC