Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

iTalc – Open source alat za upravljanje računalnom učionicom

2. verzija
View File
pdf
297KB
Prezentacija
View File
pptx
11.6MB

Naslov prijedloga Interaktivnog izlaganja:

iTalc – Open source alat za upravljanje računalnom učionicom


Sažetak primjera ili projekta koji će se demonstrirati prezentacijom:

Budući da se u današnje vrijeme sve veća pažnja posvećuje STEM i IT području, kao nužan preduvjet efikasnog mentoriranja i poučavanja postavlja se upravljanje učionicom u kojoj se izvodi nastava na računalima. U mnoštvu dostupnih alata ističe se iTalc. iTalc je open source alat namijenjen upravljanju računalnom učionicom. Prezentacijom će se demonstrirati instalacija alata na nastavničko i učenička računala, podešavanje alata i istovremeno upravljanje računalima koja se nalaze u različitim učionicama. Zbog uporabe iTalc alata u nastavi uočeni su bolji rezultati i veća uspješnost kod učenika u školama jer pomaže u interaktivnosti i održavanju koncentracije.

Kratak opis alata/metode:

iTalc je open source alat koji može raditi istovremeno na različitim operativnim sustavima. Nastavnicima nudi neke jedinstvene mogućnosti poput veće interaktivnosti, održavanja koncentracije ili diskretne pomoći manje uspješnim učenicima u radu. Prikazati će se postupak stvaranja višestrukih virtualnih učiona, dodjeljivanja računala u učione i podešavanje prikaza zaslona. Zatim će se demonstrirati zaključavanje učeničkih računala i pogled na zaslone u realnom vremenu, način slanja poruka, udaljeno upravljanje, pokaz učeničkog rada i snimanje učeničkog rada. Nadalje, biti će pokazano i kako se šalju poruke i dijeli zaslon nastavničkog računala što omogućuje i nastavu na udaljenim računalima tj. nastavu u kući ili na bolničkom liječenju.


Objašnjenje kako navedeno izlaganje tematski pridonosi konferenciji:

• Uporabom alata iTalc omogućen je suvremeni pristupi nastavi i inovativna pedagogija, učenik koji je dulje odsutan može pažljivo pratiti nastavu i biti uključen u nastavni proces, u realnom vremenu rješavati zadatke i dobivati objašnjenja kad mu nešto nije jasno. Na taj način učenik je bolje motiviran jer može pratiti nastavu u realnom vremenu.
• Ostali nastavnici u nastavnom procesu (koji ne predaju informatiku) iskustvom stječu nova znanja, upoznaju mogućnosti alata i sami svladavaju mogućnosti primjene IKT-a. Samopouzdanje nastavnika povećava se, oslobađaju se eventualne nesigurnosti jer im alat omogućava kontrolu nastavnog tijeka.

Autor(i):

Jasminka Belščak    
OŠ Petrijanec
Hrvatska

ŽIVOTOPIS

OSOBNI PODACI
● Ime i prezime,titula: Jasminka Belščak, mag.inf.
● Datum rođenja: 16.6.1973.
● Adresa: Vrtna 19,42206 Petrijanec
● Telefon: 042714070, 0981323673, 0919155490
● e-pošta: jasminka.belscak@skole.hr


SAŽETAK-RADNO ISKUSTVO
● 16 godina
● Trenutačni posao: OŠ Petrijanec, učitelj informatike
● Redovito usavršavanje na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a
● Sudjelovanje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja
● Voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g.
● Predavač na: Županijskim stručnim vijećima, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g.
● ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g.
● Voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec - ECDL program od 2008. godine
● Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike
● Održavanje školskog web-a
● Administrator resursa
● Koordinator e-Škole
● Mentor učiteljici tijekom Pedagoško psihološke izobrazbe i za polaganje stručnog ispita


OBRAZOVANJE
● OŠ Sračinec 1980.-1988.
● SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.
● Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.
● Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.
● Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.
● Stručni ispit 4.lipnja 2003.


STRANI JEZICI
● Služenje engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu


OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE
● Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata

OSTALO
● Udana, dvoje djece


Jasminka Belščak, mag.inf.

Ljiljana Inkret-Martinčević    
OŠ Breznički Hum
Hrvatska

ŽIVOTOPIS

OSOBNI PODACI
● Ime i prezime, titula: Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf
● Datum rođenja: 9.9.1968
● Adresa: Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec
● Telefon: 042 759182, 098 9987950
● e-pošta: ljiljana.inkret-martincevic2@skole.hr


SAŽETAK - RADNO ISKUSTVO
● 19 godina
● Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin - učitelj informatike
● Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara
● Redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a.
● Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja
● Redovito sudjelovanje na županijskim natjecanjima iz informatike od 2004.g.
● Sudjelovanje na državnim natjecanjima informatike iz Primjena algoritama (QBasic)
● Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g.
● Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g.
● ECDL predavač za osnovni od 2007.g.
● Održavanje školskog web-a
● Administrator e-dnevnika, e-matice
OBRAZOVANJE
● 2011. - Cisco CCNA Networking Academy
● 2005.. - 2007. - ECDL mentor
● 1995. - Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti
● 1987.-1994. - Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. stupanj
● 1994.-2001. - Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1
● 1983.-1987 .- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. stupanj
● 1975.- 1983. - Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec

STRANI JEZICI
● Služenje engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu
OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE
● Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi


OSTALO
● Udana, dvoje djece


Ljiljana Inkret-Martinčević,dipl.inf

Mirjana Jambriško    
OŠ Vinica
Hrvatska

ŽIVOTOPIS

OSOBNI PODACI
● Ime i prezime, titula: Mirjana Jambriško, dipl. inf
● Datum rođenja: 30.11.1971
● Adresa: Donje Vratno, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica
● Telefon: 042722361, 0917249867
● e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr


SAŽETAK - RADNO ISKUSTVO
● 20 godina
● Trenutačni posao: OŠ Vinica, učitelj informatike
● Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara
● Redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a.
● Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja
● Redovito sudjelovanje na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g.
● Sudjelovanje na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova
● Voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g.
● Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g.
● ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g.
● Održavanje radionica za učitelje u sklopu ICT EDU projekta
● Održavanje školskog web-a
● Mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec
● Mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita


OBRAZOVANJE
● 2011-:Cisco CCNA Networking Academy
● 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač
● 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti
● 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema
● 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar


STRANI JEZICI
● Služenje engleskim jezikom u govoru i pismu


OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE
● Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows
● Aktivno korištenje svih računalnih aplikacija u školi

OSTALO
● Udana, dvoje djece


Jambriško Mirjana,dipl.inf

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC