Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Matematika kroz igru

2. verzija
View File
pdf
494KB
Prezentacija
View File
pptx
6.3MB

Održavanje nastave upotrebom tableta te programa GeoGebra, QR čitač i Kahoot!.

Autor(i):

Ivana Brozović    
Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin
Hrvatska

Rođena sam 2.6.1987. godine u Ogulinu. Završila sam diplomski studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci 2012. godine i stekla zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od 3.10.2012. godine radim u Gimanziji Bernardina Frankopana Ogulin kao nastavnik matematike, a od nastavne godine 2015./2016. radim kao nastavnik matematike i informatike.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC