Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Razvijanje digitalnih kompetencija učenika stvaranjem vlastitih digitalnih sadržaja

2. verzija
View File
pdf
616KB

Prezentacija korištena na konferenciji CUC 2016 dostupna je na adresi https://prezi.com/tq5qtekrdaiz/primjer-razvijanja-digitalnih-kompetencija-ucenika-stvaranje/.

U cilju unapređenja kvalitete procesa poučavanja te razvoja digitalnih kompetencija učenika, projekt „Učenik – obrazovani potrošač novog doba“pokrenut je u prosincu 2015. u dvjema splitskim strukovnim školama Ekonomsko-birotehničkoj i Komercijalno-trgovačkoj školi. U skladu sa zahtjevima tržišta rada, cilj projekta je povećati osposobljenost učenika za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije u rješavanju problemskih zadataka kako bi na osobnoj razini donosili održive odluke vezane za potrošačko ponašanje, te jačali svoje strukovne kompetencije. Nizom učeničkih aktivnosti od prepoznavanja potrebe za informacijom, njenim pronalaženjem i prikupljanjem uz upotrebu računala, analizom, procjenom i korištenjem informacija, objavljivanjem i razmjenom informacija putem Interneta ostvaruje se postavljeni cilj projekta – razvoj digitalnih kompetencija.

Autor(i):

Suzana Mikulić    
Ekonomsko-birotehnička škola Split
Hrvatska

1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
1993. godine završila dodatno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru.
Od 1993. zaposlena u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Splitu gdje radi kao profesor mentor ekonomske grupe predmeta i informatike. Dugogodišnji urednik školske web stranice, predavačica na nekoliko državnih stručnih skupova te županijskim stručnim vijećima. Primjenjujući suvremene metode poučavanja u svom radu, aktivno u školi promiče razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika i suradnika škole. Autorica online tečaja „Izrada marketing plana“ te sudionica ISE projekta.

Jozica Pažanin    
Ekonomsko - birotehnička škola Split
Hrvatska

Rođena 1981. godine u Splitu. 2005. godine diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Informatika i tehnika.
Od 2005. zaposlena u školi kao profesor informatike. Tijekom svog rada primjenjuje suvremene metode poučavanja i koristi e-učenje kao novi model obrazovanja. Autorica je online kolegija „Sigurnost na Internetu“ i „Matematičke osnove računala“ koje zadnje četiri godine provodi u nastavi.Predavačica je na nekoliko državnih i županijskih stručnih skupova.
Završila je E-learning akademiju, smjer Course Design, a trenutno polazi doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na PMF-u Split.
Sudionica je Inspiring Science Education (ISE) projekta.

Vanja Perković    
Komercijalno - trgovačka škola Split
Hrvatska

Nastavnik sam informatiku u Komercijalno trgovačkoj školi u Splitu. Diplomirala sam računalstvo na FESB-u Split. Poslije završenog studija radila sam u tvrtci „PROCON“ d.o.o. Zagreb na uređivanju i izdavanju informatičke literature. Nakon pedagoško psihološkog obrazovanja dvadeset godina predajem informatiku/računalstvo u strukovnim školama. Napredovala sam u zvanje profesor-mentor.Voditelj sam županijskog aktiva informatike za strukovne škole.
Mentor sam i ispitivač osnovnog i naprednog ECDL-a (recertificirana 2015 godine) u „Suvremeno učilište“ Split.
Završila sam E- learning akademiju program E-learning Course Design(2011.), te niz tečajeva i on-line tečajeva na temu e-learninga, unapređenja poučavanja i metodičko didaktičkih koncepta (CARNRT, Forum za slobodu odgoja).
Redovito držim radionice korištenja ICT-a za nastavnike strukovnih predmeta na županijskom i međužupanijskom nivou u sektoru ekonomije i trgovine.
Autor sam nekoliko on-line tečajeva za učenike čiji je cilj bolje savladavanje strukovnih sadržaja (suradnja s nastavnicima strukovnih predmeta).
Radila sam kao član stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika za strukovne škole.
Bila sam član tima koji je provodio IPA projekt „Implementacija sadržaja kulturne baštine u kurikule predmeta strukovnih škola kao čimbenik ekonomskog razvoja i zapošljivosti“ čiji je nositelj bila naša škola. Unutar projekta moj zadatak je bio približiti nastavnicima i učenicima ICT kako bi na „drugačiji“ način pristupali baštinskim sadržajima.
Kroz svoj nastavnički rad redovito istražujem na koji način upotreba ICT-a u utječe na praksu nastavnika i razvoj moderne pedagogije koja pojedinca stavlja u centar iskustva .

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC