Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Uporaba Web 2.0 alata (Slidesnack, Flipsnack/Flipbook ) alata u procesu učenja i poučavanja

2. verzija
View File
pdf
886KB
Prezentacija
View File
pptx
5.1MB

Prezentacija prikazuje uporabu Slidesnack, Flipsnack/Flipbook alata na temelju tri primjera u kojem su aplikacije upotrijebljene u procesu učenja i poučavanja. Jedan se primjer odnosi na primjenu alata flipsnack u projektu Rekoh, ne porekoh za učenike 5. – 8. razreda, drugi na primjenu alata flipbook u sklopu redovne nastave iz Hrvatskog jezika u 2. razredu OŠ, a treći na primjenu alata slidesnack u sklopu korelacije redovne nastave informatike i projekta Tulum s(l)ova. Sva tri primjera dio su nadređenog projekta Infomanija.

Autor(i):

Renata Papec    
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Hrvatska

Renata Papec
Radim u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog kao učiteljica informatike od 5. do 8. razreda. Administrator sam resursa, imenika i e- dnevnika škole. Već šest godina sam predavač na Centru izvrsnosti Varaždinske županije kao voditeljica radionica QBasic, Web 2.0 alati, C++. Radila sam kao edukatorica na ICT Edu projektu, modul 1. Završila sam Expertni ECDL za predavača i radila kao predavač i ispitivač istog. Sa svojim učenicima redovito sudjelujem na svim nivoima natjecanja Infokupa na kojima učenici redovito postižu zapažene rezultate. Držim radionice primjene IKT-a u procesu učenja i poučavanja na stručnim skupovima školskih knjižničara, vjeroučitelja, učitelja kemije i informatike od županijske do državne razine. Redovito surađujem s ostalim učiteljima u školi na provođenju projekata. Redovito educiram učitelje u procesu prelaska škole na e-dnevnike.

Draženka Stančić    
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Hrvatska

Draženka Stančić

Školska knjižničarka u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec. 2009. - 2012. tajnica Hrvatske udruge školskih knjižničara. Od 2009. članica Upravnog odbora Hrvatske mreže školskih knjižničara. Članica HKD ogranka Varaždinske županije i članica Sekcije za školske knjižnice pri HKD-u. Od 2010. voditeljica ŽSVŠK Varaždinske županije. Sudjeluje izlaganjima i radionicama na državnom skupu PŠŠK, na skupovima AZOO za mentore i pripravnike. Održala je predavanje na IASL Conference 2012. u Dohi, Katar. Dobitnica je nagrada „Višnja Šeta“ i „Ivan Filipović“. Organizirala 5. okrugli stol Sekcije za školske knjižnice HKD-a u Ivancu na temu Obrazovna uloga školske knjižnice i dva Međužupanijska stručna skupa za AZOO. Urednica i lektorica školske monografije Školski vremeplov 1839. – 2014. Od 2015. voditeljica knjižnice Edward Bernays visoke škole za komunikacijski menadžment. 2009. Pripremila Korelaciju knjižničnog odgoja i obrazovanja i nastavnih predmeta – strani jezici za AZOO, a 2015. Kurikuluma MPT Uporaba IKT-a u sklopu Cjelovite kurikularne reforme. Članica uredništva časopisa Knjižničarskog društva Varaždinske županije Kontekst.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC