Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Uporaba ICT-a u realizaciji Festivala znanosti i Kviza znanja

2. verzija
View File
pdf
333KB
Prezentacija
View File
pptx
33.8MB

Protekle tri godine organiziramo “Kviz znanja” u koji je uključena cijela škola. Osnovni cilj “Kviza znanja” uz samu zabavu je i popularizacija predmeta iz STEM područja kao i sporta te opće kulture. Prednatjecanje se održava u Kahoot-u (ove godine je sudjelovalo 75 učenika). Šest najboljih timova se plasira u polufinale (Kahoot i tangram). Tri najbolje plasirana tima odlaze u finale koje se tradicionalno održava na Dan škole uz podršku i navijanje publike. Finale se sastojalo od 7 kategorija: znanost, sport, glazba i opća kultura u Kahootu te mozgalice, anagrami i asocijacije u PowerPointu. Za vrijeme našeg izlaganja slušatelji će imati priliku logirati se svojim pametnim telefonima na online aplikaciju Kahoot te na taj načina sudjelovati u rješavanju Kviza znanja. Također će se moći zabaviti rješavajući Asocijacije, Mozgalice i Anagrame. Ove godine smo, u sklopu kategorije ZNANOST, uključili i pitanja koja se odnose na znanja stečena kroz aktivnosti Festivala znanosti. Pitanja su pokrila problematiku zlatnog reza, krivulja drugog reda, poledara, tangrama, …
Povodom obilježavanja tjedna “Festivala znanosti”, 22. travnja 2016. organizirali smo susret učenika Zdravstvene škole u Splitu. U sklopu toga postavili smo i izložbu koja je rezultat učeničkih radova. Učenici su imali priliku otkriti ljepotu matematike na posve drugačiji način. Pritom su ih educirali njihovi vršnjaci. Upoznali su ih s tajnama zlatnog reza i poliedara, zanimljivim pričama o tangramu i origamiju te im rasvijetlili vezu između matematike i šivanja. Istražili su i pokazali koliko su u arhitekturi i građevini zastupljene elipsa, hiperbola, parabola i kružnica. Uz navedena predavanja na temu Matematika u umjetnosti, organizirali smo i niz zanimljivih i zabavnih radionica pod zajedničkim nazivom: "Pa ja to znam!". Priprema za održana predavanja i radionice trajala je mjesec dana, a razvijala se kroz četiri koraka: Odabir tema, Priprema projekta, Istraživački rad i Prezentacija rada.
Ovim izlaganjem želimo predstaviti inovativne nastavne metode koje smo tijekom ove godine primijenile u praksi te opisati način primjene konkretnih alata. Projektima (Festival znanosti i Kviz znanja) smo nastojali osuvremeniti svoju nastavu uz pomoć IKT-a, unaprijediti komunikaciju na relaciji učenik-nastavnik, angažirati što veći broj kolega razvijajući pri tom suradnju i timski rad. Budući smo dio pilot projekta e-škole, cilj nam je bio razvoj digitalnih kompetencija učenika i kolega. Projekte smo realizirali pomoću opreme koju smo dobili u sklopu pilot projekta e-škole. Tableti, brza Internet veza, pametne ploče i Wi-Fi su nam bili izvrsna tehnička podrška u cijelom procesu.

Autor(i):

Suzana Ružić Mateljan    
Zdravstvena škola
Hrvatska

Profesor matematike i informatike

Mirjana Gaćina Bilin    
Zdravstvena škola
Hrvatska

Profesor matematike i informatike

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC