Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Vršnjačko vrednovanje u CARNet Loomenu

2. verzija
View File
pdf
494KB
Prezentacija
View File
pptx
415KB

Vrednovanje je nužno provesti u svakom učenju kako bi se utvrdio stupanj postignuća ishoda učenja. Zbog toga je vrednovanje važan i sastavni dio svakog postupka učenja. Provodi se na kraju učenja kroz različite oblike (sumativno, formativno,..) i na različite načine (pismeno, usmeno, praktični rad, samoevaluacija, vršnjačka evaluacija…).
Vršnjačko vrednovanje se može smatrati aktivnošću učenja koja istovremeno ocjenjuje ishode učenja drugih učenika. Ona podrazumijeva da postoje učenički radovi koje učenici ocjenjuju prema unaprijed zadanim kriterijima.
U ovom interaktivnom izlaganju bit će prezentiran primjer vršnjačkog vrednovanja provedenog u CARNet Loomenu. Radom su obuhvaćena iskustva provedena u prvim razredima V. gimnazije Zagreb. Metodom vršnjačkog vrednovanja obrađena je nastavana jedinica: Izrada prezentacije.

Autor(i):

Saida Deljac    
V. gimnazija Zagreb
Hrvatska

Dipl. ing. Saida Deljac diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima bogato iskustvo kao nastavnica informatike radeći s različitim skupinama učenika u Gimnaziji Šibenik, Tehničkoj školi u Šibeniku, zatim u Tehničkoj školi u Zagrebu i sada kao nastavnica informatike (profesor savjetnik) u V. gimnaziji u Zagrebu.
Vanjska je suradnica za informatiku i računalstvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje, u okviru čega organizira i provodi stručne ispite i organizira stručne skupove za učitelje i nastavnike informatike i računalstva za osnovne i srednje škole čime ima izravni stručno-pedagoški uvid u rad učitelja i nastavnika.
Još 2003. pokrenula je i vodila jedan od prvih projekata primjene IKT u nastavi „Interaktivni multimedijalni digitalni sadržaja za samoučenje (IDIMaSu)“. Nakon toga je vodila nekoliko projekata, a posljednji je podprojekt „Informatika“ u okviru IPA projekta “Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”. Podprojekt se bavio izradom kurikuluma za učenje programiranja u programskom jeziku Python.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC