Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Školsko programiranje na moderan način

2. verzija
View File
pdf
443KB

Polaznici će se tijekom radionice upoznati s radom u programu Android Studio i programskom jeziku Java, te njihovom primjenom u nastavi. Na radionici biti će prezentirana nastavna jedinica IF i FOR petlja te njezina mobilna verzija.
Po završetku radionice učitelj/profesor bit će sposoban obraditi jednu nastavnu jedinicu iz programiranja koristeći programski jezik Java, te napraviti i mobilnu verziju programa.

Autor(i):

Dario Kukuljan    
OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet
Hrvatska

Završio sam sveučilišni studij informatike i pedagogije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, a trenutno radim kao ravnatelj Osnovne škole u Kanfanaru. Također radim i kao vanjski suradnik – asistent na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ i Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti. Usto sam i doktorand informatičkih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Tijekom svog radnog vijeka radio sam kao profesor informatike te kao predavač u više tvrtki – između ostalog bio sam i angažiran od strane CARNeta kao predavač Edupointa 2002. godine te kao ICT Edu predavač od 2010. godine.

Elena Krelja Kurelović    
Veleučilište u Rijeci
Hrvatska

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te stekla zvanje profesora pedagogije i informatike. Potom završila poslijediplomski studij informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike, te stekla zvanje magistra informacijskih znanosti. Završila CARNetov program e-Learning akademije. Trenutno završava doktorski studij informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi na Veleučilištu u Rijeci kao viši predavač, a prije toga ima 18 godina radnog iskustva u srednjoj školi, gdje radi kao nastavnik informatike. Posebno područje interesa je primjena digitalnih tehnologija u obrazovanju, e-učenje, otvoreni obrazovni resursi i otvoreni pristup.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC