Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Uvod u programiranje - podsticanje algoritamskog mišljenja kod dece predškolskog uzrasta

2. verzija
View File
pdf
57KB
Prezentacija
View File
pdf
1.7MB

U vreme kada kompjuterska tehnologija vrši značajan uticaj na naše živote, programiranje se može označiti kao nova vrsta pismenosti. Programiranje, pored toga što podrazumeva proces logičkog mišljenja i rešavanja problema, predstavlja i vrstu stvaralačke aktivnosti kroz koju podstičemo nove načine kreativnosti i razvoj mašte kod dece.
Značaj programiranja raste iz godine u godinu, te se sve više pažnje posvećuje pripremi za ovaj proces. Tokom izlaganja autorka će predstaviti način na koji su, kao uvod u programiranje, iskorišćene prilagođene verzije popularnih priča napisane na način da u sebi sadrže operacionalizaciju različitih radnji kroz algoritme. Ove priče smo nazvali algoritamske priče za čije stvaranje je kao glavna inspiracija poslužio sajt „Computational Fairy Tales" čiji je tvorac Džeremi Kubica sa koga je i preuzeta i prevedena priča „Cvrčak i mrav“.
Radi uvođenja sistematičnosti prikaza, interaktivnosti i sticanja osnovih digitalnih kompetencija priče su obrađene uz pomoć tehnologije QR kodova tokom obrade romana “Alisa u zemlji čuda” Luis Kerol .

Autor(i):

Sanja Miladinović    
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero
Srbija

Diplomirala 2008. godine na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu. Tokom 2007. i 2008. godine radila kao anketar za američku nevladinu organizaciju Mercy Corps u Kruševcu. Radno iskustvo sticala u internacionalnom vrtiću „Paddington Sunflower”.

Pohađala seminare:
„Osnovni kurs Montesori programa I deo”, Montesori društvo Srbije;
„Montesori program i metode”, SOŠO „Milan Petrović”, Novi Sad;
„Razvijanje komunikativnih veština na nematernjem jeziku”;
„Osnove čitanja i pisanja”, Milica Vakić;
„Škola za predškolce: pripremi se za slova”, Irina Damnjanović.
Grade B in First Certificate in English (Council of Europe level B2)
“Introduction to Cambridge Primary” Certificate
„Umeće komunikacije”, Irena Lobodok i Marija Krivačić, Psihokod
"Da u vrtiću svako uči radosno i lako", Žana Borisavljević
"Razvoj rane pismenosti u predškolskom uzrastu", Milica Đebić
"Izokrenuta učionica", Irina Damnjanović
"Integrativna nastava u ambijentalnim učionicama", Katarina Čarapić
Predstave i filmovi u Kreativnom peru :"Čarobnjak iz kreativnog pera", "Krcko Oraščić", "Filmarci", "Mali princ".
blog - http://storiesfromthecreativeclassroom.blogspot.rs/

Bojan Savić    
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero
Srbija

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Grupi za pedagogiju 2010. godine, na kojoj je i masterirao 2012. godine. Profesionalnu karijeru je započeo radom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poziciji tehničkog sekretara, kao i angažovanjem u okviru zajedničkog projekta Ministarstva i Evropske delegacije - „IMPRES“ (Improvement of Preschool Education in Serbia) u dva navrata – kao istraživač i kao prevodilac.

2013. godine zapošljava se u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero na poziciji pedagoga i koordinatora predškolske ustanove. Usled izraženog interesovanja za primenu novih tehnologije i inicijative za unapređivanje svih aspekata rada vaspitno-obrazovnog sistema 2015. godine postaje zadužen za implementaciju Projekta uvođenja tableta u nastavu, kroz koji uspostavlja i nastavlja da neguje odnose sa partnerima koji su vodili početku i daljem razvoju projekta (Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Inc, SMART Technologies, Comtrade, Storm Computers, HSM Informatika).

Po završetku projekta i početku njegove implementacije u nastavni proces prelazi na poziciju pedagoga i stručnog saradnika za primenu IKT-a u nastavi u VOS Kreativno pero.

Relevantna stručna usavršavanja:
Introduction to Cambridge Primary, Cambridge International Examinations, Beograd
Introduction to Cambridge Secondary, Cambridge International Examinations, Beograd
Early Years Conference, Highgate Private School, Kipar
CARNet User Conference 2015, CARNet, Hrvatska
Veštine za adolescenciju, Lions Quest, Beograd
Nove tehnologije u obrazovanju 2015, Britanski savet, Beograd
Nastava u oblaku, Obrazovno kreativni centar, Beograd
Blog, Tviter i Facebuk u nastavi, Obrazovno kreativni centar, Beograd
Nove tehnologije u obrazovanju 2016, Britanski savet, Beograd

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC