Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

English Learning Friends

2. verzija
View File
pdf
201KB
Prezentacija
View File
pptx
9.9MB

Projekt “English Learning Friends” (ELF) dvogodišnji je Erasmus+ projekt školskih strateških partnerstava, koji za cilj ima razvijati i jačati jezične kompetencije učenika uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Projekt je nastavak prošlogodišnjeg vrlo uspješnog i nagrađivanog eTwinning projekta “Wizards At Language Learning - WALL” kojim smo započeli vrlo uspješnu integraciju jezičnih međunarodnih projekata u naš školski kurikulum.
U projekt su uključeni učenici u dobi od 6 do 13 godina iz sedam osnovnih škola iz Hrvatske, Poljske, Češke, Italije, Finske, Grčke i Turske. Projektom se žele unaprijediti i osnovne vještine učitelja koristeći inovativne metode podučavanja te utjecati na poboljšanje kvalitete poučavanja uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije, promovirajući pri tome, u skladu s potrebama i očekivanjima učenika, strane jezike i njihovo učenje, nove obrazovne tehnologije i virtualnu komunikaciju s vršnjacima.
Potaknuti idejom približavanja tehnologije učenicima, u svrhu aktivnog učenja stranih jezika uz uporabu IKT-a, uspostavljanjem vertikalne komunikacije i suradnje učenika svih razreda škole povezivanjem rada na projektu, zahtjevima odgojno-obrazovnog sustava za razvojem generičkih kompetencija i stjecanjem europske dimenzije obrazovanja kako bismo našim učenicima ukazali na brojne mogućnosti IKT-a kao podrške odgojno-obrazovnom procesu orijentiranom na obrazovanje u budućnosti, osmišljen je projekt koji sve to povezuje i uključuje na način da se već od prvog razreda učenike želi osposobiti za život u 21. stoljeću pružajući svima mogućnost stjecanja relevantnih iskustava učenja i razvoj novih znanja, vještina i stavova u skladu sa zahtjevima suvremenog informacijskog doba te prilagodbu promjenama.
Znajući kako je razvoj i unaprjeđenje jezičnih kompetencija uz istovremeno razvijanje informacijske i digitalne pismenosti zadaća svih učitelja i stručnih suradnika, s obzirom da navedeni zahtjevi pripadaju generičkim kompetencijama određenima Okvirom nacionalnoga kurikuluma, želja je pokazati kako je to moguće i prikazom ovog projekta ukazati na brojne načine kojima se aktivno sudjeluje u preobrazbi nastave, na način da se inovativnim modelima poučavanja i pristupom učenju u skladu s interesima, sposobnostima i obrazovnim težnjama učenika svakodnevna nastava preoblikuje u učenicima učinkovitiju, poticajniju i zanimljiviju.

Autor(i):

Nataša Ljubić Klemše    
I. osnovna škola Bjelovar
Hrvatska

mr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnica, eTwinning ambasadorica, članica Stručne radne skupine „Uporaba IKT“ pri Cjelovitoj kurikularnoj reformi,
učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom matematika.

Radi kao učiteljica razredne nastave u I. osnovnoj školi Bjelovar. eTwinning je ambasadorica i članica Stručne radne skupine za međupredmetnu temu "Uporaba IKT" pri Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Magistrirala je na Poslijediplomskom studiju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 2008. godine i stekla naziv magistre odgojnih znanosti.
Dugogodišnja je stručna suradnica Školskih novina. Aktivno surađuje s CARNetom na brojnim projektima. Na Portalu Zbornica vodi svoj blog "Tehnologija u obrazovanju" i priprema novi blog „eTwinning“. Suradnica je izdavačkih kuća. Autorica je dodatnih materijala za nastavu. Aktivna je članica Hrvatskog pedagoško-književnog zbora pri ogranku HPKZ Bjelovar, Županijskom centru za cjeloživotno obrazovanje. Koordinatorica je dva europska projekta Erasmus+ koji se provode u školi u kojoj je zaposlena. Bila je stručni ekspert za nove obrazovne tehnologije i prezentacijske vještine u IPA IV projektu koji je provodila SŠ ŠUDIGO iz Zaboka. Sudionica je Transatlantic Educators Dialogue TED 2015. i TED 2016. na sveučilištu u Illinoisu. Autorica je i osnivačica brojnih eTwinning projekata od kojih su tri nagrađeni oznakama europske kvalitete, jedan nacionalnom nagradom COMET te jedan priznanjem Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika.
Stalno se stručno usavršava. Pohađala je i pohađa brojna onsite i online usavršavanja - u European Schoolnet-u (Scientix), na European Schoolnet Academy, na eTwinning Live-u, pri Agenciji za odgoj i obrazovanje itd.
Drži autorske webinare, online i onsite edukacije na temu IKT-a i eTwinninga.

Helena Gustović Ljubić    
I. osnovna škola Bjelovar
Hrvatska

Helena Gustović Ljubić, mentorica
učiteljica razredne nastave (s pojačanim predmetom engleski jezik)

Radi kao učiteljica engleskog jezika u I. osnovnoj školi Bjelovar. Uz posao u školi osam godine je radila u školi stranih jezika.
Aktivno je uključena u eTwinning aktivnosti i pripremu projekata pri Agenciji za mobilnost i programe EU. Autorica je i osnivačica brojnih eTwinning projekata od koji je projekt „WALL- Wizards at Language Learning“ nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete te je dobio priznanje Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika. Sudjeluje u dva Erasmus+ projekta koji se provode njezinoj školi. Uspješno surađuje s izdavačkim kućama u izradi dodatnih materijala za nastavu. Ove godine je napredovala u zvanje mentora.
U svojem radu ističe se u primjeni novih obrazovnih tehnologija u nastavi te načinima njihove implementacije u sve nastavne i izvannastavne oblike nastave pri čemu svakodnevno koristi računalo i prateću informatičko-komunikacijsku opremu. Sve aktivnosti i postignuća te ishode redovito prezentira u svojoj radnoj sredini, ali i široj obrazovnoj zajednici.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC