Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Podijelimo znanje fizike na mreži - videokonferencijski sat u nastavi fizike

2. verzija
View File
pdf
370KB
Prezentacija
View File
pptx
1.6MB

Autorice će se predstaviti u Interaktivnom izlaganju uživo i virtualnoj sobi te svoj videokonferencijski sat u nastavi fizike od radnih dogovora, suradničkog rada na pisanju pisane priprave, vježbanja korištenja pribora i informatičke opreme, sve probe do realizacije videokonferencijskog sata. Istaknuti kreativne ideje naših učenika za daljnju suradnju slijedeće školske godine. Potaknuti na suradnju učitelje iz drugih dijelova RH te ukazati na prednosti i nedostatke ovakvog načina poučavanja fizike.

Autor(i):

Ivana Zakanji    
OŠ Franje Krežme, Osijek
Hrvatska

Ivana Zakanji, rođena 1981. godine, učiteljica je fizike i tehničke kulture u osječkoj školi OŠ Franje Krežme. Završila je studij fizike i tehničke kulture s informatikom na Odjelu za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Uz redovnu nastavu zadužena je za pisanje i vođenje projekata te informatizaciju ustanove kao administrator škole. Godinama je mentor studentima fizike na metodičkoj praksi i mentor pripravnicima. Ove godine predložena je za napredovanje u učitelja mentora. Rado se uključuje u sve aktivnosti koje populariziraju STEM područje. Autorica je multimedijalnih radova iz fizike i tehničke kulture.

Violeta Kardoš    
OŠ Ladimirevci, Ladimirevci
Hrvatska

Violeta Kardoš, rođena 1977. godine u Osijeku gdje je na Pedagoškom fakultetu,Sveučilišta J. J. Strossmayera, završila studij fizike i politehnike. Sa svojih 12 godina radnog iskustva radila na više škola, a zadnje tri radi kao učiteljica fizike i tehničke kulture u OŠ Ladimirevci i PŠ Ivanovci. Aktivno je uključena u izradu i provedbu razvojnog plana škole, školskih projekata i tribina te je i nositelj različitih aktivnosti u školama kao i u gradskom vrtiću. Uz redovnu nastavu nastoji doprinijeti popularizaciji STEM područja u svojoj lokalnoj zajednici.

Tomislava Jukić    
OŠ "Retfala", Osijek
Hrvatska

Tomislava Jukić, rođena 1975. godine u Osijeku gdje se školovala i završila studij matematike i fizike sa zvanjem profesor matematike i fizike.
Radi u OŠ "Retfala", Osijek na radnom mjestu učitelj matematike i fizike s 13 godina radnog staža. Ove godine predložena za napredovanje u zvanje učitelj mentor. Aktivno sudjeluje u projektima unutar škole kao i drugim s ciljem unapređivanja nastave i popularizacije fizike. Ujedno je i voditelj za projekte.

Jasmina Alilović    
OŠ Čeminac, Čeminac
Hrvatska

Jasmina Alilović,rođena 1971. u Osijeku gdje je i završila studij matematike i fizike. Već 18 godina radi u OŠ Čeminac, u Čemincu,kao učiteljica matematike i fizike. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2012. godine. Aktivno sudjeluje u radu Zimske škole matematike, Zimske škole fizike i u ostalim projektima koji za cilj imaju unapređenje nastave.

Mirjana Bagarić    
OŠ Višnjevac, Višnjevac
Hrvatska

Mirjana Bagarić, rođena 1972.godine u Osijeku gdje se školovala i završila studij matematike i fizike, sa zvanjem magistra edukacije matematike i fizike.
Radi u OŠ Višnjevac, Višnjevac na radnom mjestu učiteljice matematike i fizike te ima 19 godina radnog staža. Promovirana u zvanje učitelja savjetnika 2013.godine. Sudjelovala u radu stručne skupine NCVVO za izradu nacionalnih ispita iz matematike za učenike 8.razreda. Višeput bila mentor pripravniku do stručnog ispita, te od ove školske godine mentor studentima Odjela za fiziku. Autorica je digitalnih sadržaja za udžbenike fizike, 7.r i 8.r. Rado se uključuje u projekte i aktivnosti kojim se popularizira STEM područje.

Tanja Paris    
OŠ Vijenac, Osijek
Hrvatska

Tanja Paris rođena je 1974. godine u Osijeku. Zaposlena je u OŠ Vijenac, Osijeku kao učiteljica matematike i fizike. Kao učitelj savjetnik fizike u nastavi primjenjuje suvremene metode poučavanja u nastavi fizike kao i njene popularizacije na Zimskim škola fizike za učenike osnovnih škola OBŽ. Sudjelovala je u izradi zadataka iz fizike u projektu NCVVO-a „ Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“.
Mentor je studentima Odjela za fiziku u Osijeku te pripravnicima na stručnom ispitu iz fizike.
Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike OBŽ ( istok ). Član je stručnih udruga HMD i HFD.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC