Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Izazovi izokrenute nastave - učenici kao aktivni gledaoci

2. verzija
View File
pdf
73KB
Prezentacija
View File
pptx
14.4MB

Prezentacija se bavi, ređe pominjanim aspektima izokrenute nastave, pre svega pripremom učenika da postanu aktivni gledaoci video-lekcija. Predstavlja nastavnika kao kreatora sadržaja i vodiča u učenju. Nudi alate i objašnjava pedagošku opravdanost njihovog korišćenja. Govori o izazovima i mogućim rešenjima na putu ka izokrenutoj učionici.

Autor(i):

Irina Damnjanović    
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero
Srbija

Diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu. Autor nagrađivanih knjiga za djecu iz područja popularne znanosti, (Otkud meni ti mišići i Upoznaj svoja osjetila). Trećeplasirana na nacionalnom finalu natjecanja komunikatora znanosti Laboratorija slavnih, 2012. Pionir izokrenute nastave u Srbiji. Autor pripremnih testova za završni ispit Malu maturu. Sudjelovala u nacionalnim i internacionalnim radionicama, konferencijama i projektima koji se bave obrazovanjem i znanošću. Certificirani Edmodo trener. Primer dobre prakse u sklopu MARCH (Make Science Real in Schools) projekta. Zaposlena kao nastavnica biologije za nacionalni kurikulum i Cambridge science teacher u osnovnoj školi Vaspitno obrazovnog sistema Kreativno pero, gde je i član projektnog tima za uvođenje tableta u nastavu. Udana, majka troje djece. ​http://irinadamnjanovic.weebly.com/
http://irinadamnjanoviceng.weebly.com/

Bojan Savić    
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero
Srbija

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Grupi za pedagogiju 2010. godine, na kojoj je i masterirao 2012. godine. Profesionalnu karijeru je započeo radom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poziciji tehničkog sekretara, kao i angažovanjem u okviru zajedničkog projekta Ministarstva i Evropske delegacije - „IMPRES“ (Improvement of Preschool Education in Serbia) u dva navrata – kao istraživač i kao prevodilac.

2013. godine zapošljava se u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero na poziciji pedagoga i koordinatora predškolske ustanove. Usled izraženog interesovanja za primenu novih tehnologije i inicijative za unapređivanje svih aspekata rada vaspitno-obrazovnog sistema 2015. godine postaje zadužen za implementaciju Projekta uvođenja tableta u nastavu, kroz koji uspostavlja i nastavlja da neguje odnose sa partnerima koji su vodili početku i daljem razvoju projekta (Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Inc, SMART Technologies, Comtrade, Storm Computers, HSM Informatika).

Po završetku projekta i početku njegove implementacije u nastavni proces prelazi na poziciju pedagoga i stručnog saradnika za primenu IKT-a u nastavi u VOS Kreativno pero.

Relevantna stručna usavršavanja koja potkrepljuju navedene trvrdnje su:
Introduction to Cambridge Primary, Cambridge International Examinations, Beograd
Introduction to Cambridge Secondary, Cambridge International Examinations, Beograd
Early Years Conference, Highgate Private School, Kipar
CARNet User Conference 2015, CARNet, Hrvatska
Veštine za adolescenciju, Lions Quest, Beograd
Nove tehnologije u obrazovanju 2015, Britanski savet, Beograd
Nastava u oblaku, Obrazovno kreativni centar, Beograd
Blog, Tviter i Facebuk u nastavi, Obrazovno kreativni centar, Beograd
Nove tehnologije u obrazovanju 2016, Britanski savet, Beograd

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC