Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Izrada scenarija učenja na ISE portalu

2. verzija
View File
pdf
1.8MB
Prezentacija
View File
pptx
2.1MB

Na radionici će polaznici biti upoznati s ISE portalom i njegovom namjenom, pojmom scenarija učenja te izradom scenarija učenja. Uz predavačev primjer dobrog scenarija učenja i uputa za korištenje scenarija učenja, polaznici će naučiti kako klonirati već izrađen scenarij te ga iskoristiti u nastavi, ali i izraditi vlastiti. Osim načina izrade scenarija, polaznici će biti upoznati i s digitalnim alatima koji će im pomoći u što uspješnijoj realizaciji scenarija učenja u nastavi. Ishodi radionice bit će postignuti ako svaki polaznik izradi vlastiti scenarij učenja koji će sadržavati aktivnosti u svih 5 faza izrade scenarija te ako u izradi scenarija bude koristio barem 2 digitalna alata.

Autor(i):

Barbara Knežević    
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Hrvatska

Rođena sam 17.05.1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila sam u Našicama. Diplomirala sam na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga sam zaposlena od rujna 2008. Prije toga, 3 mjeseca sam bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci, također kao nastavnik matematike i informatike. U školi sam uključena sam u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike naše škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno (dopunska nastave, rad s darovitim učenicima) te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Osim toga, administrator sam školske web stranice, administrator resursa i voditeljica projekta e – Škole za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice.
Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za našu školu, sudjelovala sam u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila sam masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru.
U nastavi koristim IKT na svakodnevnoj razini i za pripremanje i za održavanje nastave. 2015. godine sam sudjelovala u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.

Renata Pintar    
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Hrvatska

Rođena sam 19.12.1975. u Đakovu, ali u Našicama živim od 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila sam u Našicama. Diplomirala sam na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike.
U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga sam se zaposlila 1.10.2003., a od 20.5.2004. sam u stalnom radnom odnosu.
Tijekom rada u školi uključena sam u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike naše škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno u smislu dopunske nastave matematike, rad s darovitim učenicima, pomoć u organizaciji školskih događaja kao što su izleti i sportski događaji, te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima.
Od 2006. godine redovita sam članica Diskusijske liste nastavnika matematike na https://groups.yahoo.com/group/nastava-matematike, gdje razmjejnujem iskustva u nastavi s nastavnicima iz cijele Hrvatske i šire.
Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, ECDL napredni moduli, Carnetov tečaj za izradu tečaja u Moodle-u.
U nastavi koristim ICT na svakodnevnoj razini i za pripremanje i za održavanje nastave jer mi je to ujedno i druga struka.
Od 2011. sam predjsednica školskog stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike
Od 2011. do 2014. godine redovito sam sudjelovala u edukacijama i vrednovanjima ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač i kao moderator.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC