Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Izrada, analiza i evaluacija on-line kvizova za provjeru znanja u Edmodu

2. verzija
View File
pdf
73KB

Održati će se kratki uvod o tome, kako predavači u školi koristite Edmodo za pisanje on-line provjera znanja, koji omogućava brzu i jednostavnu analizu i evaluaciju provjere sa detaljnom statistikom, a uz uštedu vremena i papira.

Nakon uvoda, polaznici će se logirati u Edmodo i demostrirat će im se stvaranje grupa za učenike, te učlanjivanje u pojedine grupe.

Polaznici će riješiti kratku zadanu on line provjeru, kako bi vidjeli kako funkcionira: rješavanje, predavanje i analiza rezultata online provjere, iz perspektive učenika.

Objasniti će im se i pokazati analiza i evaluaciju provjere na njihovim rezultatima.

Polaznici će uz demonstriraciju kreirati on-line provjeru znanja koja sadržava pet tipova pitanja, te će zadati provjeru grupi.

Polaznici će pristupiti rješavanju jedne od zadanih provjera napravljenih od strane drugih sudionika.

Nakon dobivenih rezultata, polaznici analiziraju i evaluiraju svoju online provjeru.

Ovisno o vremenu i interesu objasnit će im se i neke dodatne mogućnosti: kako preurediti već napravljenu provjeru, te kako korisiti pitanja iz nje za nove kvizove, kako obrisati kvizove, te kako ispisati ispravljenu provjeru.

Autor(i):

Ana Knežević    
OŠ Veliko Trgovišće
Hrvatska

Rođena sam u Slavonskom Brodu 1982. godine. 2001. godine završila srednju Hotelijersko- turističku školu u Zagrebu. Godine 2003. upisujem Visoku učiteljsku školu u Petrinji, gdje sam diplomirala 2007. godine i stekla zvanje Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika.
Zaposlena na neodređeno u OŠ Veliko Trgovišće od 2007. g. na radnom mjestu učitelja Informatike. Uz rad u nastavi obavljam još i posao administratora resursa u ustanovi u kojoj radim i održavam web stranicu škole.
2013. g. Imenovana sam za v.d ravnateljicu OŠ Veliko Trgovišće.
Kreativnost i ljubav prema radu s djecom me ispunjava i potiče da se redovno usavršavam i otkrivam inovativne načine rada kako bi svojim učenicima nastavu učinila što zanimljivijom i upoznala ih s novim obrazovnim tehnologijama koje će im koristiti u svakodnevnom životu.

Diana Duk-Petek    
OŠ Veliko Trgovišće
Hrvatska

Rođena 1966. Godine u Domahovu. Osnovnu školu završila sam u OŠ Veliko Trgovišće.
Nakon završene osnovne škole upisala sam COUO Zabok, pripremni stupanj u trajanju od dvije godine, nakon čega upisujem COUO „Ruđer Bošković“ Zagreb, smjer elektronika.
Godine 1985. upisujem Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer biokemijsko inženjerstvo.
1994.godine počinjem raditi u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće na radnom mjestu učitelja kemije, nestručno . U periodu do 1997.godine predavala sam i Biologiju i Tehničku kulturu.
Bila sam zaposlena i u knjigovodstvenom servisu „M D promet“ Veliko Trgovišće , poduzeću za proizvodnju osvježavajućih napitaka „Lemona“ Zagreb od 1998.-2000.godine.
U rujnu 2001.godine, nakon pedagoško- psihološke izobrazbe na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, počinjem opet raditi u OŠ Veliko Trgovišće kao učitelj kemije, a nakon završene izobrazbe, za Voditelja informatičke učionice, u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u Zagrebu, radim i kao učitelj informatike. Položila sam 7 modula za stjecanje ECDL diplome.
U studenom 2012.godine postajem v.d.ravnateljica OŠ Veliko Trgovišće ,a u siječnju 2013.godine izabrana sam za ravnateljicu i na tom radnom mjestu sam i danas.
Majka sam dvoje djece.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC