Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Projekt Gimnazije Vukovar - Tehnologija budućnosti za školu budućnosti – od ideje do realizacije

2. verzija
View File
pdf
309KB
Prezentacija
View File
pptx
15.7MB

Ovim izlaganjem željeli bismo predstaviti školski projekt te sve izazove s kojima smo se susreli u njegovoj realizaciji kao i rezultate koje smo ostvarili. Spoznaja da smo prošli na natječaju te da ćemo biti jedna od 150 e-škola navela nas je na razmišljanje o tome što nam to donosi. S obzirom na to da je u projektu e-škole naglasak na STEM predmete, ali s ciljem da se stečena znanja kroz projekt prenesu i na ostatak kolektiva, pomislili smo da bismo mogli pokušati stvoriti nekakve preduvjete koji bi nam olakšali realizaciju ovoga cilja u budućnosti. Tako smo odlučili aplicirati se na HTov natječaj pod nazivom „Zajedno smo jači“ koji je objavljen krajem prošle godine. Kategorija za koju smo se odlučili bila je Tehnologija i komunikacija“ u koju se idealno uklopila naša projektna priča pod nazivom „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“. Ovisno o plasmanu mogli smo osvojiti iznos od 90.000, 70.000, 50.000 ili 30.000 kn i baš na dan otvorenja CUCa 18.11.2015. g. saznali smo da smo osvojili 1. mjesto i iznos od 90.000 kn za realizaciju projekta. Dobiveni iznos iskoristili smo za kupovinu 43 prijenosna računala te opremanje učionica matematike, fizike i kemije s opremom koja je uključivala bijele ploče i projekcijsko platno. Naša euforija brzo je iščezla kada smo shvatili da nisu svi djelatnici našeg kolektiva jednako oduševljeni s činjenicom da su dobili prijenosno računalo kao novo nastavno pomagalo i da će kroz brojne edukacije koje slijede trebati raditi na unaprjeđenju svoje nastave kroz upotrebu IKTa. Došli smo do točke u kojoj smo shvatili da neki jednostavno ne žele preuzeti prijenosno računalo i tada smo znali da je pred nama težak posao. Strah od nepoznatog, a mnogima je tehnologija nepoznanica, jer do nedavno nisu imali potrebu koristiti ju u nastavi, očito je bio dovoljan razlog da su odlučili oduprijeti se onome što smo mi kao projektni tim htjeli realizirati. S vremenom smo shvatili da nema smisla trošiti vrijeme na analizu zašto je ljudima teško prihvatiti promijene već smo se odlučili na to da osmislimo dobru radionicu kojom ćemo opravdati sve one pozitivne stavove koje smo zagovarali o tome kako je IKT u nastavi nešto što i nama i učenicima može samo učiniti učenje i podučavanje zanimljivijim i produktivnijim. Kao uvod u radionicu, odlučili smo upoznati kolege s projektom e-škole, opremom koju ćemo dobiti te sve aktivnosti i rezultate koji se žele ostvariti u projektu e-škole. Nakon toga predstavili smo neke jednostavne aplikacije koje mogu svi koristiti u svom predmetu, ali uz konkretan primjer učeničkog rada izvedenog pomoću aplikacije. Osim toga htjeli smo da na samoj radionici svaki nastavnik pokuša izraditi svoj uradak vezan uz gradivo svoga predmeta koristeći jednu od predloženih aplikacija. Na taj način svi odlaze s radionice s konkretnim uratkom kojega mogu eventualno doraditi i upotrijebiti u nastavi. Nastavnici su tijekom radionice radili na svojim prijenosnim računalima koji su kupljeni iz ovog projekta. Otvarala su nam se brojna pitanja o tome što ljudi zaista misle o upotrebi ovih alata u nastavi i ako imaju negativan stav o tome zašto je tomu tako. Zato smo se odlučili na kraju radionice postaviti sudionicima konkretna pitanja putem ankete.
Aplikacije koje smo predstavili bile su Testmoz i Kahoot. Za kraj želimo napomenuti da je u izradi priručnik u aplikaciji LIBAR pod nazivom Mala riznica online aplikacija koji će biti na raspolaganju svima zainteresiranima.

Autor(i):

Kristina Kristek    
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

Moje ime je Kristina Kristek i profesorica sam kemije u Gimnaziji Vukovar u Vukovaru. Rođena sam u Osijeku, 26.03.1983. g. Diplomirala sam 2007. g. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Tema diplomskog rada bila je vezana uz ptice te sam se i nakon studija nastavila baviti proučavanjem ornitofaune svoga kraja. Na trenutnom radnom mjestu radim 3 godine. U periodu od diplome do danas radila sam u mnogo škola, osnovnih i srednjih i okusila prednosti rada u malim sredinama kao i u većim gradovima. Osim u školama, 3 sam godine radila u udruzi Zeleni Osijek, na radnom mjestu Voditelja zaštite prirode gdje sam vodila projekt vezan uz zaštitu prirode financiran iz sredstava EU. Osim toga radila sam i kao voditelj programa edukacije mladih u Eko centru Zlatna Greda, što je podrazumijevalo osmišljavanje programa edukacije, raznih radionica kao i izrade tiskanih materijala i brošura. Stečena znanja na prijašnjim radnim mjestima primjenjujem i danas u nastavi. Trenutno u svojoj školi vodim dva projekta, prvi pod nazivom „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ za koji smo osvojili donaciju od 90.000 kn za opremanje i upotrebu IKT u nastavi i drugi pod nazivom „Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi“ sa osvojenom donacijom od 3.500 kn, koji ima za cilj pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda bijele rode na objektima. Voditeljica sam školskog tima za e-škole te mi je čast imati priliku sudjelovati u ovako velikom projektu pod vodstvom CARNeta.

Sanja Pavlović Šijanović    
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

Rođena sam 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu sam završila u Vukovaru, a 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije u Vukovaru te zbog ratnih zbivanja nastavila srednjoškolsko naobrazbu u Varaždinu gdje sam završila 3. i 4. razred Opće gimnazije. Proglašena sam učenicom generacije i u tom vremenskom periodu, volontirala sam u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisala sam program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi u trajanju od osam semestara te stekla stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na visokoj učiteljskoj školi akademske godine 2000-2001. završila sam program pedagoško-psihološke izobrazbe.
Po povratku u Vukovar, 10.rujna 2001. godine zapošljavam se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Stručni ispit sam položila 29. travnja 2003. godine u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva s općim uspjehom izvrstan. Predajem u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima.
Voditelj sam Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine a sindikalni sam povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine. Povjerenik sam Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član sam Školskog odbora u drugom uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana sam 07. veljače 2014. godine. Od 2015. godine sam administrator e-dnevnika.
Redovno se stručno usavršavam, sudjelujem u projektima, pišem stručne članke i volim nove izazove.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC