Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Mala riznica online aplikacija

2. verzija
View File
pdf
707KB
Prezentacija
View File
pptx
5.8MB

Ovim radom pokazat ćemo kako su online aplikacije edukativne, korisne u obrazovanju te primjenjive u učenju kako kod učenika za usvajanje, sistematizaciju i ponavljanje gradiva tako i kod nastavnika kako bi na zabavniji način prilagodili, predstavili i objasnili nastavne sadržaje. Predstavljeni online alati olakšavaju razmjenu ideja, nastavnih sadržaja te međusobnu komunikaciju što u konačnici pridonosi boljem snalaženju u daljnjem obrazovanju i radu te u izazovima i mogućnostima koje donosi razvoj novih tehnologija. Ujedno, pomoću njih, možemo ostvariti određeni vid e-učenja, gdje sadržajima pristupamo individualno bez prostornog i vremenskog ograničenja. Korisni su u proširenju metodičkih alata jer se temelje na principima stvaralaštva, komunikacije, suradnje i dijeljenja pri čemu je učenik korisnički orijentiran. Učenik je i kreator i korisnik koji slobodno i otvoreno iskazuje svoju umješnost, maštovitost, domišljatost ali i odgovornost u radu služeći se informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. [1] Radom ćemo predstaviti nekoliko jednostavnih aplikacija, nekih više, nekih manje poznatih jer iz vlastitog iskustva znamo da će njihova primjena i dinamična izmjena olakšati proces učenja, a znanje i sadržaji ostat će trajno primjenjivi. Uporaba online aplikacija pridonosi izgradnji i usavršavanju znanja, vještina i stavova u području stvaralaštva i inovativnosti u digitalnom okružju, a pri tom učenici ovladavaju tehnikama kojima mogu stvarati, preoblikovati, kreativno se izražavati i rješavati problemske situacije, ali i znati zaštiti svoje vlasništvo.
Svaki alat potkrijepljen je učeničkim uradcima. Najveća vrijednost ovog rada upravo i jeste u tome što su svi navedeni alati primijenjeni u nastavi i za nastavu te što su učenici aktivni kreatori sadržaja u svima njima.

Autor(i):

Sanja Pavlović Šijanović    
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

Rođena sam 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu sam završila u Vukovaru, a 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije u Vukovaru te zbog ratnih zbivanja nastavila srednjoškolsko naobrazbu u Varaždinu gdje sam završila 3. i 4. razred Opće gimnazije. Proglašena sam učenicom generacije i u tom vremenskom periodu, volontirala sam u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisala sam program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi u trajanju od osam semestara te stekla stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na visokoj učiteljskoj školi akademske godine 2000-2001. završila sam program pedagoško-psihološke izobrazbe.
Po povratku u Vukovar, 10.rujna 2001. godine zapošljavam se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Stručni ispit sam položila 29. travnja 2003. godine u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva s općim uspjehom izvrstan. Predajem u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima.
Voditelj sam Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine a sindikalni sam povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine. Povjerenik sam Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član sam Školskog odbora u drugom uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana sam 07. veljače 2014. godine. Od 2015. godine sam administrator e-dnevnika.
Redovno se stručno usavršavam, sudjelujem u projektima, pišem stručne članke i volim nove izazove.

Kristina Kristek    
Gimnazija Vukovar
Hrvatska

Moje ime je Kristina Kristek i profesorica sam kemije u Gimnaziji Vukovar u Vukovaru. Diplomirala sam 2007. g. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Tema diplomskog rada bila je vezana uz ptice te sam se i nakon studija nastavila baviti proučavanjem ornitofaune svoga kraja. Na trenutnom radnom mjestu radim 3 godine. U periodu od diplome do danas radila sam u mnogo škola, osnovnih i srednjih i okusila prednosti rada u malim sredinama kao i u većim gradovima. Osim u školama, 3 sam godine radila u udruzi Zeleni Osijek, na radnom mjestu Voditelja zaštite prirode gdje sam vodila projekt vezan uz zaštitu prirode financiran iz sredstava EU. Osim toga radila sam i kao voditelj programa edukacije mladih u Eko centru Zlatna Greda, što je podrazumijevalo osmišljavanje programa edukacije, raznih radionica kao i izrade tiskanih materijala i brošura. Stečena znanja na prijašnjim radnim mjestima primjenjujem i danas u nastavi. Trenutno u svojoj školi vodim dva projekta, prvi pod nazivom „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ za koji smo osvojili donaciju od 90.000 kn za opremanje i upotrebu IKT u nastavi i drugi pod nazivom „Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi“ sa osvojenom donacijom od 3.500 kn, koji ima za cilj pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda bijele rode na objektima. Voditeljica sam školskog tima za e-škole te mi je čast imati priliku sudjelovati u ovako velikom projektu pod vodstvom CARNeta.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC