Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Izrada interaktivne prezentacije na internetu pomoću Office Sway alata

2. verzija
View File
pdf
432KB
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

Internet obiluje alatima za izradu raznih vrsta sadržaja. Koristeći ovaj alat, polaznici će na vrlo jednostavan način izraditi prezentaciju kojoj je najveća prednost što je sve na jednom mjestu: slike s interneta, YouTube sadržaji i sl. Dakle, ne mora se posebno pretraživati radi umetanja sadržaja u prezentaciju, već je svemu moguće pristupiti iz sučelja ovog alata.
U uvodnom dijelu radionice bit će opisani osnovni pojmovi i mogućnosti alata Office Sway. Tada će se prikazati nekoliko gotovih primjera prezentacija, koje su već izrađene i uspješno primijenjene. Nakon toga kreće upoznavanje s alatom koji će se koristiti na radionici te će polaznici kroz vježbu upoznati dijelove programa i način rada u istom. Na kraju će polaznici samostalno izraditi jednu prezentaciju o temi po izboru.

Autor(i):

Davorka Medvedović    
OŠ Rovišće
Hrvatska

Školovala sam se u Bjelovaru, gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studirala sam na FOI-u u Varaždinu, a od 2004.g. radim u OŠ Rovišće kao učiteljica informatike. Aktivno radim na usavršavanju te sam 2014.g. postala i učitelj mentor.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC