Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Primjer iz prakse: Timski projekt u razredu – izrada web sjedišta

2. verzija
View File
pdf
436KB
Prezentacija
View File
pptx
201KB

Projekt je osmišljen tako da učenici u timovima izrade web sjedište o temi po izboru. Naglasak je na timskoj suradnji i podjeli poslova unutar tima.
Metoda se temelji na grupnom radu učenika, njihovoj suradnji i sposobnosti koordinacije i podjele poslova. Učitelj koordinira rad i upoznaje učenike s novim dijelovima gradiva te potiče učenike na samostalni istraživački rad.

Autor(i):

Davorka Medvedović    
OŠ Rovišće
Hrvatska

Školovala sam se u Bjelovaru, gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studirala sam na FOI-u u Varaždinu, a od 2004.g. radim u OŠ Rovišće kao učiteljica informatike. Aktivno radim na usavršavanju te sam 2014.g. postala i učitelj mentor.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC