Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Digitalne kompetencije ravnatelja u kontekstu primjene „SAP ERP za škole“

Prezentacija
View File
pptx
8.1MB

Autor(i):

Ljerka Luić    
b4b

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC