Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Kreiranje STEM nastavnih materijala i mobilno učenje

Prezentacija
View File
pptx
2.3MB

Dobar nastavni materijal, osim kvalitetnog sadržaja, mora moći potaknuti znatiželju i omogućiti uključenost u učenje kod učenika koji ga konzumiraju. Takva potreba još je istaknutija za STEM područja od kojih mnogi učenici zaziru jer su im često nedohvatljiva i apstraktna. Pri kreiranju STEM nastavnih materijala stoga je važno osim opisa i ilustracija uključiti što više elemenata koji omogućuju "oživljavanje" apstraktnih pojmova i interaktivnost, kao što su simulacije, zadaci rješavanja konkretnih problema, igre i slično. Moderne tehnologije omogućavaju lakšu izradu takvih materijala, te će kroz prezentaciju biti prikazane mogućnosti uređivača nastavnih materijala za specifične materijale koji se koriste u STEM područjima. Da bi proces učenja bio zaokružen, tako kreirani nastavni materijal učenici mogu konzumirati i mobilnim učenjem, kroz samostalne interakcije sa materijalom ili kolaboracijom sa drugim učenicima putem mobilne aplikacije.

Autor(i):

Sonja Grđan    
Sedam IT
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC