Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Internet of Things za 4$

2. verzija
View File
pdf
94KB
Prezentacija
View File
pptx
7.8MB

Radionica ima za cilj upoznati stručnjake, entuzijaste, ali i osobe sa osnovnom informatičkom izobrazbom, sa jednostavnošću uporabe I programiranja nove generacije jeftinih kineskih mikrokontrolera. Mikrokontroleri se lako programiraju koristeći skriptne jezike I imaju sklopovsku podršku za bežične mreže, što omogućuje brz razvoj globalno dostupnih uređaja povezanih na Internet. Na primjer, polaznici radionice će naučiti programirati mikrokontroler da na istom smještenom kod svoje kuće mogu paliti/gasiti diodu (ili neki veći uređaj) ili očitati trenutnu temperaturu preko Interneta, dok fizički mogu biti na bilo kojem mjestu na svijetu (uz neznatno podešavanje ADSL usmjerivača kod kuće).
Svaki polaznik će dobiti mikrokontroler ESP8266, proizvod kineske tvrtke Espressif i USB kabl kojim će mikrokontroler spojiti na računalo. ESP8266 je 32 bitni mikrokontroler sa 160 kB RAM-a i integriranim WiFi modulom, te uključuje 16 GPIO pinova. U roku od 2 školska sata svaki polaznik će se upoznati sa osnovnim karakteristikama spomenutog mikrokontrolera, te će ga spojiti na bežičnu pristupnu točku koristeći AT naredbe i program Putty. Nakon upoznavanja sa funkcionalnošću mikrokontrolera vezanu uz bežične mreže, na isti će se instalirati NodeMCU firmware koji omogućuje niz drugih funkcionalnosti. Uz pomoć programa ESPlorer polaznici će proći osnovne korake programiranja u skriptnom jeziku LUA, te će za kraj svaki polaznik moći uz pomoć svog pametnog telefona pristupiti svom mikrokontroleru koristeći bežičnu mrežu, te preko web sučelja paliti/gasiti LED diodu na mikrokontroleru. Spomenuti mikrokontroler je pojedinačno dobavljiv za 4$ sa dostavom u Hrvatsku i predstavlja izvrstan izbor za razvoj Internet of Things projekata u obrazovnim ustanovama. Očekuje se da svaki polaznik radionice ima pametni telefon.

Autor(i):

Kristian Đokić    
Veleučilište u Požegi
Hrvatska

Rođen 1971. Titulu inženjera elektrotehnike stječe 1995. godine, a diplomiranog inženjera prometnih znanosti stječe 1998. godine. Magistrira na FOI 2011. godine te je trenutno u postupku izrade doktorske disertacije na FFZG. Od 1999. do 2008. predaje Informatiku po osnovnim i srednjim školama u Požegi, a od 2008. radi na Veleučilištu u Požegi kao predavač kolegija vezanih za ICT. Objavio dvadesetak stručnih i znanstvenih radova. Područje interesa mu je gustoća informacija u medijima, ali se bavi i mikrokontrolerima i virtualnim valutama.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC