Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Radionica o scenarijima učenja

Prezentacija
View File
pptx
1,006KB

Polaznici će se kroz ovu radionicu upoznati s konceptom osmišljavanja obrazovnih aktivnosti kroz scenarij učenja. Naučit će kako osmisliti obrazovne aktivnosti koje uključuju suvremene nastavne metode te digitalne materijale i alate, a sve u cilju dostizanja postavljenih obrazovnih ishoda. Primjeri scenarija učenja nastalih u okviru pilot projekta E-škole polaznicima će poslužiti kao primjer za izradu vlastitih scenarija učenja.

Autor(i):

Gordana Benat    
CARNet

Aleksandra Mudrinić Ribić    
CARNet

Maja Quien    
CARNet

mr. sc. Vesna Ciglar    
FOI

dr. sc. Goran Hajdin    
FOI

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC