Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

sys.trek predavanja 2

Wednesday, 9 November 2016
11:30 - 13:00

Kongresna Eden

Žene u ICT-u kroz iskustvo i primjer

Barbara Kolarek, Vanja Librić Radojević, Emil Marmelić, Vedrana Miholić, Vedran Mornar, Ana Perkov

 

Nabava cloud (IaaS) usluga kroz GÉANT

GÉANT je proveo paneuropsku javnu nabavu za usluge infrastrukture kao usluge (engl. Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Rezultatima te javne nabave mogu se koristiti i sve ustanove članice CARNeta. Tema ove prezentacije su praktični aspekti zakonitog korištenja rezultata ove javne nabave provedene u Engleskoj, a koja isključuje potrebu da se ponovo provodi javna nabava u Republici Hrvatskoj bez obzira što uslugu nabavlja nacionalni obveznik.

Josip Marohnić je pravni savjetnik na GÉANT projektu, koji se općenito u pravničkoj praksi fokusira na IT i javne nabave. Po vlastitoj procjeni sudjelovao je u postupcima javne nabave čija zbirna vrijednost prelazi 3.5 milijarde EUR, a osim ovog GÉANT-ovog mega-projekta kao referencu rado ističe izradu natječajne dokumentacije za prvo javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu.

 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC