Skip to main content
OpenConf

Cijeli program »

Prezentacija znanstvenog istraživanja učinaka provedbe projekta "e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

Thursday, 10 November 2016
11:30 - 13:00

Kongresna Eden

Autor:

izv.prof.dr.sc. Zoran Sušanj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Diplomirao psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Radio kao kadrovik u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci te kao pripravnik, asistent, docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je trenutno zaposlen u zvanju izvanrednog profesora. Predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj. Nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku i Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Osijeku, Medicinskog i Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i Visokog učilišta Vern u Zagrebu. Bavi se znanstvenim istraživanjima radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime i kulture i organizacijske pravednosti. Objavio četrdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Osnivač je i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju pri Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
Direktor je savjetodavne kuće AT Adria Zagreb koja surađuje s organizacijama različitih djelatnosti pri rješavanju praktičnih problema u području razvoja ljudskih potencijala. Vodi projekte istraživanja organizacijske klime i kulture, savjetovanja, planiranja i provođenja organizacijskih promjena, uvođenja i unapređenja sustava upravljanja ljudskim resursima te razvoja rukovoditelja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC